AmetekHaydonKerk
Skip to content

G30A

G30A_Pittman_Gearbox
G30A齿轮
G30A是一款30毫米的行星齿轮变速箱,适用于直流有刷和无刷伺服电机应用。G30A有最高的效率、最小的间隙以及更小的机械尺寸,还有圆形和方形安装端盖配置可供选择。

特点:
 • 烧结金属齿轮,高转矩容量
 • 烧结金属输出轴承

兼容电机:
DC026C
DC030B
DC030C
DC040B
EC033A
EC044A
ES030A

请注意: 变速箱配置为直接与PITTMAN电机集成。它们不单独出售。
 • 规格 +   
  齿轮数据 单位 G30A
  4:1
  G30A
  6:1
  G30A
  16:1
  G30A
  24:1
  G30A
  36:1
  G30A
  64:1
  G30A
  96:1
  最大负载 牛米 2.47 2.47 3.53 3.53 3.53 6.5 6.5
  盎司英寸 350 350 500 500 500 920 920
  重量(质量) g 110.6 110.6 124.7 124.7 124.7 138.9 138.9
  盎司 3.9 3.9 4.4 4.4 4.4 4.9 4.9
  长度(LG mm 32.64 32.64 38.48 38.48 38.48 44.32 44.32
  英寸 1.285 1.285 1.515 1.515 1.515 1.745 1.745
  - 1 1 2 2 2 3 3
  比率 - 4/1 6/1 16/1 24/1 36/1 64/1 96/1
  效率 - 0.90 0.90 0.81 0.81 0.81 0.73 0.73
  轴旋转 - CW CW CW CW CW CW CW

  齿轮数据 单位 G30A
  144:1
  G30A
  216:1
  G30A
  256:1
  G30A
  384:1
  G30A
  576:1
  G30A
  864:1
  G30A
  1296:1
  最大负载 牛米 6.5 6.5 8.83 8.83 8.83 8.83 8.83
  盎司英寸 920 920 1250 1250 1250 1250 1250
  重量(质量) g 138.9 138.9 155.9 155.9 155.9 155.9 155.9
  盎司 4.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
  长度(LG mm 44.32 44.32 50.17 50.17 50.17 50.17 50.17
  英寸 1.745 1.745 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975
  - 3 3 4 4 4 4 4
  比率 - 144/1 216/1 256/1 384/1 576/1 864/1 1296/1
  效率 - 0.73 0.73 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
  轴旋转 - CW CW CW CW CW CW CW

   
 • 尺寸图 +  组合长度
  G30A齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3 4
  DC026C-1 78.3 84.2 90.0 95.8
  DC026C-2 81.5 87.3 93.2 99.0
  DC026C-3 87.8 93.7 99.5 105.4
  组合长度 
  G30A齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3 4
  DC030B-1 85.2 91.1 96.9 102.7
  DC030B-2 88.4 94.2 100.1 105.9
  DC030B-3 94.7 100.6 106.4 112.3
  组合长度 
  G30A齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3 4
  DC030C-1 86.3 92.2 98.0 103.9
  DC030C-2 98.3 104.1 110.0 115.8
  DC030C-3 110.3 116.1 122.0 127.8
  组合长度 
  G30A齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3 4
  DC040B-1 79.1 84.9 90.8 96.6
  DC040B-2 88.6 94.4 100.3 106.1
  DC040B-3 93.7 99.5 105.4 111.2
  DC040B-4 101.3 107.1 113.0 118.8
  DC040B-5 110.2 116.0 121.9 127.7
  DC040B-6 117.8 123.6 129.5 135.3
  组合长度 
  G30A齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3 4
  EC033A-1 70.7 76.6 82.4 88.3
  EC033A-2 83.4 89.3 95.1 101.0
  EC033A-3 96.1 102.0 107.8 113.7
  组合长度
  G30A齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3 4
  EC044A-1 84.9 90.8 96.6 102.5
  EC044A-2 97.6 103.5 109.3 115.2
  EC044A-3 110.3 116.2 122.0 127.9
  组合长度
  G30A齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3 4
  ES030A-1 91.6 97.5 103.3 109.2
  ES030A-2 101.8 107.6 113.5 119.3