AmetekHaydonKerk
Skip to content

PLG42S

PLG42S_Pittman_Gearbox
PLG42S齿轮
PLG42S是一款42毫米的行星齿轮变速箱,适用于直流有刷和无刷伺服电机应用。PLG42S在紧凑和行业通用的输出配置中可提供出色的效率。

特点:
 • 最大负载转矩高达14 Nm
 • 钢制齿轮装置,高转矩容量
 • 输出轴上的双滚珠轴承
 • 高效率

兼容电机:
DC040B
DC054B
EC042B
EC044A
EC057C
ES040A
ES050A

请注意: 变速箱配置为直接与PITTMAN电机集成。它们不单独出售。 • 规格 +  齿轮数据 单位 PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S
  4:1 8:1 16:1 25:1 32:1 50:1 64:1
  最大负载 牛米 3.5 3.5 6 6 6 6 6
  盎司英寸 496 496 850 850 850 850 850
  重量(质量) g 270 270 370 370 370 370 370
  盎司 9.52 9.52 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
  长度(LG mm 47.6 47.6 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4
  英寸 1.87 1.87 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
  - 1 1 2 2 2 2 2
  比率 - 4/1 8/1 16/1 25/1 32/1 50/1 64/1
  效率 - 0.90 0.90 0.81 0.81 0.81 0.73 0.73
  轴旋转 - CW CW CW CW CW CW CW
  齿轮数据 单位 PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S
  100:1 128:1 156:1 200:1 256:1 400:1 512:1
  最大负载 牛米 14 14 14 14 14 14 14
  盎司英寸 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983
  重量(质量) g 880 880 880 880 880 880 880
  盎司 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
  长度(LG mm 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2
  英寸 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
  - 3 3 3 3 3 3 3
  比率 - 100/1 128/1 156.25/1 200/1 256/1 400/1 512/1
  效率 - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
  轴旋转 - CW CW CW CW CW CW CW
 • 尺寸图 +

  组合长度
  PLG42S齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3
  DC040B-1 94.0 105.8 117.6
  DC040B-2 103.6 115.4 127.2
  DC040B-3 108.6 120.4 132.2
  DC040B-4 116.3 128.1 139.9
  DC040B-5
  123.2 135.0 146.8
  DC040B-6 132.8 144.6 156.4
  组合长度
  PLG42S齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3
  DC054B-1 122.6 134.4 146.2
  DC054B-2 129.0 140.8 152.6
  DC054B-3 141.7 153.5 165.3
  DC054B-4 151.2 163.0 174.8
  DC054B-5
  160.7 172.5 184.3
  DC054B-6 173.4 185.2 197.0
  DC054B-7 192.5 204.3 216.1
  组合长度
  PLG42S齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3
  EC042B-1 99.8 111.6 123.4
  EC042B-2 119.8 131.6 143.4
  EC042B-3 139.8 151.6 163.4
  组合长度
  PLG42S齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3
  EC044A-1 100.3 112.1 123.9
  EC044A-2 113.0 124.8 136.6
  EC044A-3 125.7 137.5 149.3
  组合长度
  PLG42S齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3
  EC057C-1 86.5 98.3 110.1
  EC057C-2 97.9 109.7 121.5
  EC057C-3 110.6 122.4 134.2
  EC057C-4 123.3 135.1 146.9
  组合长度
  PLG42S齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3
  ES040A-1 115.0 126.8 138.6
  ES040A-2 122.7 134.5 146.3
  ES040A-3 130.3 142.1 153.9
  组合长度
  PLG42S齿轮电机
  电机 长度LGM mm
  平台 1 2 3
  ES050A-1 128.0 139.8 151.6
  ES050A-2 140.7 152.5 164.3
  ES050A-3 153.4 165.2 177.0